Entreprenad

Inom entreprenadsegmentet har NOLAB Scandinavia AB gjort sig kända som en totalleverantör av samtliga produkter som kan tänkas användas inom olika verksamhetsområden.

Här finns ett komplett sortiment för allt inom entreprenad-
marknaden såsom motoroljor, transmissionsoljor, hydrauloljor, fetter, rengöringsmedel osv.

Sortimentet kompletteras med biologiskt nedbrytbara hydrauloljor och fetter. Neste Oils produktserier Neste Biohydrauli SE samt NSE är godkända av SP och finns med på listan ”Ren smörja”. Produkterna är baserade på syntetiska estrar.