Kontakt

NOLAB Scandinavia AB
Anders Carlssons gata 7
417 55 GÖTEBORG
Sweden
 

Ordertel.     020-440 300
Fax.             031-77 90 970

Order           order@nolab.se
Tekniska frågor  info@nolab.se

Öppettider   08.00 – 16.30
Lunch          12.15 – 13.00