Neste Oil Lubricants

Neste Oil är en betydande tillverkare av smörjmedel och basoljor. Neste Oils sortiment av smörjmedel har utvecklats för nordiska förhållanden. Att starta och använda maskiner vid arktiska/kalla förhållanden kräver helt andra egenskaper av smörjmedlen än t ex i Mellaneuropa. Neste Oils smörjmedel är baserade på egna basoljor och är ledande både inom trafik och industri.

Läs mer

Nestes Oil´s smörjmedel är anpassade för de hårda klimatförhållandena som råder i de nordiska länderna. Utvecklingen av smörjmedel går hand i hand med behoven hos våra kunder och andra intressenter. Resultatet är produkter med minimal miljöpåverkan och maximala prestanda. Produktsortimentet består av helsyntetiska, syntetiska, biologiskt nedbrytbara och mineraloljebaserade smörjmedel för fordons- och industribruk, samt diverse fordonskemikalier. Därför kan Neste Oil erbjuda produkter som ger bättre skydd mot slitage, längre oljebytesintervall samt bränslebesparingar – allt i kundens intresse.

NEXBASE®-basoljorna har låg friktion och tål höga temperaturer. I kombination med effektiva tillsatsämnen utgör de den bästa möjliga basen för smörjmedel. Neste Oil smörjmedel är av högsta kvalitetsklass och huvudsakligen baserade på våra egna NEXBASE®- basoljor, som används runt om i världen vid tillverkningen av syntetiska motor- och växellådsoljor.

Neste Oils smörjmedel framställs i Finland och har fått erkännande för sin kvalitet och certifierats enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

Neste Oils prioritet är att uppnå resultat i världsklass såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Företaget driver all sin verksamhet enligt fyra kärnvärden: ansvar, samarbete, innovation och framstående.