Om NOLAB Scandinavia AB

NOLAB Scandinavia AB har ett brett sortiment av smörjmedel och rengöringsmedel anpassat för det nordiska klimatet.

Vi erbjuder dig högkvalitativa smörjmedel från några av Europas mest välkända smörjmedelsmärken; 77 Lubricants och Neste Oil.
Vi är även återförsäljare av Nertas rengöringsprodukter för professionell bil-, buss och lastbilstvätt samt TV-programmet Top Gear´s rengöringsprodukter, som nyligen lanserats i Sverige.

Vår försäljning sker framförallt inom tre segment:
 - Industri (kraft och värmeindustri)
Industrisegmentet har sin tyngdpunkt inom kraft- och värmeindustri med Fortum som största kund.
Leveranser sker även till tillverkande industrier, såsom pelletsindustrier, plastindustrier osv.
– Fordon (personbilar, lastvagnar och bussar)
NOLAB Scandinavia servar trafiksegmentet med ett komplett sortiment, där styrkan framförallt ligger inom helsyntetiska och syntetiska smörjmedel.
– Entreprenad (skog, jordbruk, väg, byggen)
Inom entreprenadsegmentet har NOLAB Scandinavia gjort sig kända som en totalleverantör av samtliga produkter som kan tänkas användas inom olika applikationer. Extra styrka fås genom de efterfrågade biologiskt nedbrytbara produkterna, såsom t.ex. Biohydrauli SE 46.

NOLAB Scandinavia AB bildades 2010 med uppdraget att driva Neste Oil koncernens smörjmedelsförsäljning i Norden. Inom kort utvidgades verksamheten och avtal tecknades med 77 Lubricants för distribution och försäljning av deras smörjmedelsprodukter i de skandinaviska länderna.  Under sista kvartalet 2010 utvidgades verksamheten och en överenskommelse gjordes med FH & Co AB gällande försäljning av alkylatbränsle. Vidare tecknades ett avtal med 77Lubricants för distribution och försäljning av deras smörjmedelsprodukter i de skandinaviska länderna.  NOLAB Scandinavia AB består idag av branschkunnig personal från Neste Oil AB samt inhyrd personal med specialkompetens.

NOLAB Scandinavia AB har som mål att effektivisera och stärka bolaget ytterligare i syfte att bli en betydande aktör inom den marknad vi opererar. Tillgängligt, snabbt och personligt!